ZAKLADATEĽ / FOUNDER

Brigit Valušiaková, zakladateľka jazykového štúdia, je kvalifikovanou lektorkou, ktorá sa už viac ako 17 rokov venuje výučbe jazykov a súčasne výučbe v iných oblastiach vzdelávania.

Vyučovala na vysokej škole, viedla odborné školenia v zahraničí a jej dlhoročnou záľubou je výučba jazykov. Počas pôsobenia v Oxforde (VB), kde pracovala ako špecializovaný sociálny pracovník pre Helen & Douglas House (prvý detský hospice na svete) sa preto rozhodla rozšíriť svoje učiteľské zručnosti i o certifikát Trinity College London na výučbu angličtiny pre cudzincov (Trinity TESOL).

Brigit študovala angličtinu ako cudzí jazyk v Dubline, Írsku a v Londýne, VB. Keď sa po viac ako ôsmich rokoch štúdia a práce v zahraničí vrátila na Slovensko a ‘starí študenti’ sa i po rokoch vracali a noví pribúdali, rozhodla sa svojej záľube začať venovať na plný úväzok a založiť malé jazykové štúdio i v Bratislave, ako alternatívu k veľkým jazykovým školám.

Brigit učenie vníma predovšetkým ako ‚sprevádzanie‘ na ceste tam, kam sa študent chce dostať a verí v to, že kvalitný a skutočný ‘Učiteľ‘ môže byť skutočným darom..

“Ak sme na našej ceste sprevádzaní tým najlepším spôsobom, môže nám náš ‚sprievodca‘ ukázať nielen cestu k tomu, čo ani netušíme, že v nás je a ‘dostať z nás‘ to, čo sa iným ‚sprievodcom‘ na našej ceste nepodarilo, ale predovšetkým priviesť nás tam, kam sa chceme v štúdiu, či v živote dostať…”

S láskou Brigit

“I just love making people grow.”

… and that’s how it all began / a tak sa to celé začalo …

NAŠI LEKTORI / OUR TEACHERS

Máme tím nielen skúsených a vzdelaných lektorov, ale zároveň ľudsky i veľmi príjemných a priateľských ľudí.

Našich lektorov si vyberáme veľmi pozorne – podľa ich učiteľských zručností, ktoré nám prezentujú v rámci osobných pohovorov a tiež podľa ich osobnosti – vyberáme si ľudí, ktorí učia s radosťou a pochopením.

V jazykovom štúdiu totiž veríme, že úspešné vedenie študenta spočíva v prvom rade v učiteľských kvalitách lektora a jeho pochopení, že každý študent má inú osobnosť a súčasne iné študijné potreby.

Chceme, aby naši študenti vedeli, že sú ‘v dobrých rukách‘ a našim lektorom môžu plne študijne dôverovať.

Na začiatku každého kurzu sa môžete bližšie oboznámiť i s podrobným profilom svojho učiteľa a dozvedieť sa tak viac o jeho vzdelaní, skúsenostiach a špecializácii.

PRACUJTE S NAMI / WORK WITH US

We are always interested to meet new talented teachers. If you are a qualified and experienced freelance teacher, feel free to get in touch with us.
Vždy radi medzi nami vítame nových talentovaných učiteľov. Ak si kvalifikovaný/-á a skúsený/-á lektor/-ka so živnosťou, budeme radi, ak sa nám prihlásiš.