NAŠE WORKSHOPY / OUR WORKSHOPS:

ANGLIČTINA PRE PRACOVNÉ POHOVORY / ENGLISH FOR INTERVIEWS (3hours.)

» Kedy: každý piatok (9:30 do 12:45 – s 15 min. prestávkou)
» Kde: Konventná 9, Staré Mesto
» Cena: 29EUR (materiály sú zadarmo)
» Lektor: kvalifikovaný a skúsený lektor so vzdelaním z oblasti psychológie a praktickými skúsenosťami zo zahraničia
» Odporúčaná jazyková úroveň:  B1-B2
» Registrácia: info@selanguagestudio.com
_______________________________
Pozrieme sa spolu na:
• používanie formálnej angličtiny,
• najčastejšie chyby v písomnom a ústnom prejave,
• primeranú prezentáciu Vašich zručností,
• psychologický aspekt pohovoru,
• i jeho samotný nácvik.

 

SLOVAK FOR INTERVIEWS / SLOVENČINA PRE PRACOVNÉ POHOVORY (3hod.)

» When: every Friday (9:30 to 12:45 – with a 15 min. break)
» Where: Konventná 9, Old Town
» Price: 29EUR (materials are free of charge)
» Teacher: qualified and experienced teacher with education from the field of psychology and work experience from abroad
» Recommended language level: B1-B2
» Registration: info@selanguagestudio.com
________________________________
We will look at:
• the use of formal Slovak,
• the most frequent mistakes in written and verbal speech,
• appropriate presentation of your skills,
• psychological aspect of the interview,
• practice of an interview.

 

OTESTOVANIE JAZYKOVEJ ÚROVNE: V prípade, že máte chuť zúčastniť sa nášho workshopu, ale nie ste si istí svojou aktuálnou úrovňou jazyka, radi Vás otestujeme.

Stačí ak nám napíšete a my sa s Vami dohodneme na osobnom stretnutí pozostávajúcom nielen z písomného a ústneho otestovania, ale aj osobnej konzultácie ohľadom Vašich jazykových možností.

PLACEMENT TESTING: If you are not sure about your current language level, we will be happy to test you.

Within a free of charge consultation, we will then also recommend the most effective way of achieving your goal within the specified language, if interested.