Kontakt / Contact

Slovak English Language Studio

Konventná č. 9,
Bratislava – Staré Mesto, 811 03

Email: info@selanguagestudio.com
Mobil: 0908 418 414

Skype / Zoom:  Slovak English Language Studio

PROSÍM NEPREHLIADNITE:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu prebieha naša výučba ONLINE formou, ako už niekoľko rokov od založenia nášho jazykového štúdia – akonáhle nám to súčasná situácia umožní, vrátime sa i k našej prezenčnej forme výučby.

Ste vítaní sa k nám pripojiť alebo nás kontaktovať.

OTVÁRACIE HODINY pre stretnutia / konzultácie / jazykové otestovanie sú k dispozícii NA OBJEDNÁVKU – ďakujeme za pochopenie:

Pondelok:  11:00 – 18:30

Utorok:  11:00 – 18:00

Streda:  11:00 – 18:30

Štvrtok:  11:00 – 18:00

Piatok:  9:00 – 17:30

V prípade záujmu o stretnutie / konzultáciu / otestovanie nás prosím kontaktujte emailom na info@selanguagestudio.com alebo na tel. čísle: 0908 418 414.

Ak by Vám Vaše pracovné povinnosti nedovoľovali stretnúť sa s nami v rámci uvedených časov, radi Vám vyjdeme v ústrety a dohodneme sa na stretnutí i mimo aktuálnych otváracích hodín.

V súlade s platnými právnymi nariadeniami je pri osobných stretnutiach, hodinách, či v rámci priestorov školy povinné nosenie respirátora alebo rúšky. Tiež Vás poprosíme o zvýšenú dezinfekciu rúk – zdravie a bezpečnosť našich klientov a učiteľov sú pre nás prvoradé.

PLEASE NOTE:

With regard to the current pandemic situation we continue teaching ONLINE as we have been for several years now since founding our Language Studio and we will resume our face to face classes once the situation allows us to do so.

You are welcome to join us or contact us.

OPEN HOURS for meetings / consultations / placement testing are available WHEN BOOKED – thank you for your understanding:

Monday:  11:00 – 18:30

Tuesday:  11:00 – 18:00

Wednesday:  11:00 – 18:30

Thursday:  11:00 –18:00

Friday:  9:00 – 17:30

To book a meeting / consultation / placement testing, please contact us via email: info@selanguagestudio,com or by phone: 0908 418 414.

In case the times wouldn’t be convenient to you, let us know in advance please and we will be happy to arrange a meeting with you also outside the current opening hours.

In relation to the current pandemic situation and related regulations, it is required to wear a respirator or face mask in face to face meetings, classes or within the building of the school. We also kindly ak you to use hand sanitizer available at our premises – health and safety of our clients and teachers are a priority to us.

Kontaktujte nás / Contact us

V súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 („Nariadenie GDPR“) súhlasím s poskytnutím uvedených osobných údajov pre účely registrácie a štúdia v Slovensko-anglickom jazykovom štúdiu.
In accordance with EU Regulation 2016/679 I agree with providing the stated personal details for registering and studying at the Slovak English Language Studio.

Odoberajte naše novinky / Subscribe for our newsletters

Kde nás nájdete / WHERE YOU CAN FIND US