Kontakt / Contact

Slovak English Language Studio

Konventná č. 9,
Bratislava – Staré Mesto, 811 03

Email: info@selanguagestudio.com
Mobil: 0908 418 414

PROSÍM NEPREHLIADNITE:  Od 9.6 otvárame opäť naše priestory – v úvode na dva dni v týždni: UTORKY a ŠTVRTKY pre naše indidividuálne kurzy a radi vás v nej opäť uvítame.

V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom koronavírusu vás poprosíme dodržiavať všetky platné hygienické nariadenia (ako je nosenie rúšok v rámci budovy, či zvýšená dezinfekcia rúk) – robíme to pre našu spoločnú bezpečnosť a zdravie.

Z dôvodu zdravia a bezpečnosti sme tiež pozastavili naše občerstvenia, ktoré sú ako benefit zdarma pravidelnou súčasťou hodín pre našich študentov, ale veľmi radi ich obnovíme hneď ako nám to aktuálna situácia opäť umožní. Ďakujeme za pochopenie.

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok:  Pokračujeme v našej online výučbe.

Utorok:  12:30 – 19:00

Streda:  Pokračujeme v našej online výučbe.

Štvrtok:  12:30 – 19:00

Piatok:  Pokračujeme v našej online výučbe.

Sobota:  zatvorené

Nedeľa:  zatvorené

V prípade záujmu o stretnutie / konzultáciu / otestovanie nás prosím kontaktujte emailom na: info@selanguagestudio.com alebo na tel. čísle: 0908 418 414.

Ak by Vám Vaše pracovné povinnosti nedovoľovali stretnúť sa s nami v rámci uvedených časov, radi Vám vyjdeme v ústrety a dohodneme sa na stretnutí i mimo aktuálnych otváracích hodín.

PLEASE NOTE:  From 9.6 we are opening our premises again – initially for two days in the week: TUESDAYS and THURSDAYS for our individual courses and we will be pleased to welcome you there again.

In relation to the current situation regarding coronavirus, we kindly ask you to follow all valid regulations (such as wearing a mask within the building and regular hand disinfection) – we do it all for our health and safety.

For health and safety reasons we have also stopped our regular refreshments as free benefits for our students until a further notice but we will happily resume them as soon as the situation allows us to do so. Thank you for your understanding.

OPEN HOURS:

Monday:  We continue with our online tuition.

Tuesday:  12:30 – 19:00

Wednesday:  We continue with our online tuition.

Thursday:  12:30 – 19:00

Friday:  We continue with our online tuition.

Saturday:  closed

Sunday:  closed

To book a meeting / consultation / placement testing with us please contact us at: info@selanguagestudio.com or on: 0908 418 414.

In case the times wouldn’t be convenient to you, let us know in advance please and we will be happy to arrange a meeting with you also outside the current opening hours.

Kontaktujte nás / Contact us

V súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 („Nariadenie GDPR“) súhlasím s poskytnutím uvedených osobných údajov pre účely registrácie a štúdia v Slovensko-anglickom jazykovom štúdiu.
In accordance with EU Regulation 2016/679 I agree with providing the stated personal details for registering and studying at the Slovak English Language Studio.

Odoberajte naše novinky / Subscribe for our newsletters

Kde nás nájdete / WHERE YOU CAN FIND US