Kontakt / Contact

Slovak English Language Studio

Konventná č. 9,
Bratislava – Staré Mesto, 811 03

Email: info@selanguagestudio.com
Mobil: 0908 418 414

Skype / Zoom:  Slovak English Language Studio

PROSÍM NEPREHLIADNITE:

AKTUÁLNE: V súlade s aktuálnymi vládnymi opatreniami je naše jazykové štúdio pre verejnosť zatvorenéi naďalej učíme a pracujeme ONLINE – ste vítaní sa k nám pripojiť alebo nás kontaktovať.

OTVÁRACIE HODINY pre stretnutia/konzultácie/jazykové otestovanie – iba na objednávku:

Pondelok:  10:00 – 19:30

Utorok:  10:00 – 19:30

Streda:  10:00 – 19:30

Štvrtok:  10:00 – 19:30

Piatok:  9.00 – 16:30

V prípade záujmu o stretnutie / konzultáciu / otestovanie nás prosím kontaktujte emailom na info@selanguagestudio.com alebo na tel. čísle: 0908 418 414.

Ak by Vám Vaše pracovné povinnosti nedovoľovali stretnúť sa s nami v rámci uvedených časov, radi Vám vyjdeme v ústrety a dohodneme sa na stretnutí i mimo aktuálnych otváracích hodín.

V súlade s platnými právnymi nariadeniami je pri osobných stretnutiach, hodinách, či v rámci priestorov školy povinné nosenie rúšky. Tiež Vás poprosíme o zvýšenú dezinfekciu rúk – zdravie a bezpečnosť našich klientov a učiteľov sú pre nás prvoradé.

PLEASE NOTE:

CURRENT SITUATION: In line with the last government regulations our Language Studio is closed for public – we continue teaching and working ONLINE – you are welcome to join us or contact us.

OPEN HOURS for meetings/consultations/placement testing – only when booked:

Monday:  10:00 – 19:30

Tuesday:  10:00 – 19:30

Wednesday:  10:00 – 19:30

Thursday:  10:00 –19:30

Friday:  9:00 – 16:30

To book a meeting / consultation / placement testing, please contact us in advance via email: info@selanguagestudio,com or by phone: 0908 418 414.

In case the times wouldn’t be convenient to you, let us know in advance please and we will be happy to arrange a meeting with you also outside the current opening hours.

In relation to the current pandemic situation and related regulations, it is required to wear a face mask in face to face meetings, classes or within the building of the school. We also kindly ak you to use hand sanitizer available at our premises – health and safety of our clients and teachers are a priority to us.

Kontaktujte nás / Contact us

V súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 („Nariadenie GDPR“) súhlasím s poskytnutím uvedených osobných údajov pre účely registrácie a štúdia v Slovensko-anglickom jazykovom štúdiu.
In accordance with EU Regulation 2016/679 I agree with providing the stated personal details for registering and studying at the Slovak English Language Studio.

Odoberajte naše novinky / Subscribe for our newsletters

Kde nás nájdete / WHERE YOU CAN FIND US