Kontakt / Contact

Slovak English Language Studio

Konventná č. 9,
Bratislava – Staré Mesto, 811 03

Email: info@selanguagestudio.com
Mobil: 0908 418 414

PROSÍM NEPREHLIADNITE: V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom šírenia koronavírusu vás poprosíme dodržiavať platné hygienické nariadenia (ako je nosenie rúšok v rámci budovy, či zvýšená dezinfekcia rúk) – robíme to pre našu spoločnú bezpečnosť a zdravie.

Z dôvodu zdravia a bezpečnosti sme tiež pozastavili naše občerstvenia, ktoré sú ako benefit zdarma pravidelnou súčasťou hodín pre našich študentov – veľmi radi ich obnovíme hneď ako nám to aktuálna situácia opäť umožní. Ďakujeme za pochopenie.

OTVÁRACIE HODINY POČAS LETA (pre stretnutia/konzultácie/jazykové otestovanie):

Pondelok:  9:00 – 17:00

Utorok:  8:30 – 17:30

Streda:  9:00 – 17:00

Štvrtok:  8:30 – 17:30

V prípade záujmu o stretnutie / konzultáciu / otestovanie nás prosím kontaktujte emailom na: info@selanguagestudio.com alebo na tel. čísle: 0908 418 414.

Ak by Vám Vaše pracovné povinnosti nedovoľovali stretnúť sa s nami v rámci uvedených časov, radi Vám vyjdeme v ústrety a dohodneme sa na stretnutí i mimo aktuálnych otváracích hodín.

ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY:  3.8. – 14.8.2020

PLEASE NOTE:  In relation to the current situation regarding coronavirus, we kindly ask you to follow valid regulations (such as wearing a mask within the building and regular hand disinfection) – we do it for our health and safety.

For health and safety reasons we have also stopped our regular refreshments as free benefits for our students until a further notice – we will happily resume them as soon as the situation allows us to do so. Thank you for your understanding.

OPEN HOURS IN SUMMER (for meetings/consultations/placement testing):

Monday:  9:00 – 17:00

Tuesday:  8:30 – 17:30

Wednesday:  9:00 – 17:00

Thursday:  8:30 – 17:30

To book a meeting / consultation / placement testing with us please contact us at: info@selanguagestudio.com or on: 0908 418 414.

In case the times wouldn’t be convenient to you, let us know in advance please and we will be happy to arrange a meeting with you also outside the current opening hours.

SCHOOL HOLIDAYS:  3.8. – 14.8.2020

Kontaktujte nás / Contact us

V súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 („Nariadenie GDPR“) súhlasím s poskytnutím uvedených osobných údajov pre účely registrácie a štúdia v Slovensko-anglickom jazykovom štúdiu.
In accordance with EU Regulation 2016/679 I agree with providing the stated personal details for registering and studying at the Slovak English Language Studio.

Odoberajte naše novinky / Subscribe for our newsletters

Kde nás nájdete / WHERE YOU CAN FIND US