19 december

INDIVIDUAL LESSONS

Slovak for foreigners  * 60min. 1:1 (1 student & teacher):  in our premises / skype  = 23€ SPECIAL DEALS: * 90min. 1:1 (1 student & teacher):  in our premises / …
19 december

SKUPINOVÉ KURZY

VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA: U nás učíme angličtinu (a nielen angličtinu:) v malých skupinkách a priateľskej atmosfére –  tak aby každý z našich študentov mal pocit primeranej pozornosti a priestoru na rozprávanie. …
19 december

INDIVIDUÁLNE HODINY

Angličtina ako cudzí jazyk & Cambridgské skúšky / Individuálne hodiny Ponúkame na mieru šité hodiny anglického jazyka, plne prispôsobené individuálnym potrebám, ako aj časovým možnostiam našich študentov. Vyberte si sami …