ŠTÚDIUM S NAMI / STUDYING WITH US

Jadro našej výučby tvorí rozprávanie – veríme, že pre každého študenta je najdôležitejšie naučiť sa v cudzom jazyku v prvom rade komunikovať a slobodne ho používať.

Tiež veríme, že k tomu, aby sa hocikto jazyk naučil, je potreba predovšetkým kvalitného ‚sprievodcu – lektora a prispôsobenie spôsobu výučby potrebám a študijným možnostiam študenta. Zvyšok už tkvie v ich tímovej spolupráci.

Niektorí ľudia veria, že jazyk sa možno naučiť i bez niektorej z týchto vecí – v praxi sa však potom s ľútosťou stretávajú s tým, že ich znalosť je nesprávna, nedostatočná, či neslobodná (napr. vedia v jazyku čítať, ale nie sa slobodne vyjadriť, obhájiť, či profesionálne odprezentovať).

Pri individuálnej výučbe, kde študent je skôr tvorivý, využívame hry, obrázky, vizuálne pomôcky. Pri výučbe študenta, ktorý s ľahkosťou rozpráva, ale gramatika je jeho slabou stránkou, využívame zjednodušené vysvetlenia, názorné príklady, cvičenia a následne situácie zo života (tzv.‘role play’), aby si študent začal gramatiku osvojovať i v bežnom živote.

V jazykovom štúdiu chápeme, že naučiť sa jazyk nemusí byť pre každého rovnako ľahké a každý študent potrebuje inú rýchlosť v preberaní jednotlivých poznatkov, či zaujímajú ho iné témy.

Rozumieme preto ako veľmi dôležité je pre našich študentov cítiť našu trpezlivosť, podporu a pochopenie.

Galéria našich priestorov v Bratislave
(Konventná č. 9 – Staré Mesto)